Integracja Sensoryczna,terapia integracji sensorycznej , diagnoza integracji sensorycznej, treningi słuchowe, Tomatis, Johansen
Get Adobe Flash player

Integracja sensoryczna to wysoce skomplikowany proces, w którym dokonuje się rozpoznawanie, segregowanie i interpretacja informacji sensorycznych. W procesie tym dokonuje się nadawanie znaczenia bodźcom sensorycznym. Ten neurologiczny proces prowadzi do unifikacji bodźców z wielu zmysłów w jeden wielowymiarowy obraz otaczającej nas rzeczywistości. Mózg w oparciu o tak opracowane informacje tworzy zachowanie.Integracja sensoryczna to proces dzięki któremu uczymy się nowych zachowań ruchowych, emocjonalnych, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej; kształtujemy zdolność do rozwoju koncentracji uwagi; rozwijamy umiejętności komunikacji społecznej i mowy.

Poznając świat opieramy się na informacjach dostarczanych nam przez nasze zmysły. Mózg czerpie nieustannie dane poprzez specjalne czujniki /receptory/ dostosowane do reagowania na ruch cząsteczek powietrza- zmysł słuchu, ruch naszego ciała- zmysł przedsionkowy i kinestezja, dotyk – czucie powierzchniowe i propriocepcja, zapach – zmysł węchu , widmo światła – zmysł wzroku i smak – zmysł smaku. Miliardy danych docierające do poszczególnych stopni ośrodkowego układu nerwowego są sortowane, rozpoznawane i łączone w jedną spójną całość . Powstaje jednorodny, bogaty w paletę wrażeń obraz otaczającej nas rzeczywistości. Dzieje się tak dzięki skomplikowanym procesom sensorycznym nazwanym przez dr J.Ayres -integracją sensoryczną.

Integracja sensoryczna podobnie jak inny bardzo znany proces – inteligencja – nie jest czymś, co można prześledzić i zobaczyć na ekranie monitora, czułego urządzenia skanującego nasz mózg. Jest raczej pewnym hipotetycznym konstruktem, pewnym wielowymiarowym skomplikowanym procesem, o istnieniu którego dowiadujemy się analizując nasze zachowanie. I tak jak badając inteligencję opieramy się o wskaźniki takie jak: rozumowanie, pamięć czy spostrzegawczość tak opisując integrację sensoryczną opieramy się o wskaźniki takie jak rozwój odruchowy, koordynację ruchu, wrażliwość sensoryczną czy reakcje emocjonalne. W oparciu o szczegółową analizę wielu wskaźników możemy porównywać proces integracji sensorycznej u różnych dzieci. Możemy oceniać, na ile zaburzone procesy integracji sensorycznej u Adasia mają wpływ na jego zachowanie. Czy dlatego unika zabawy na huśtawce (w przeciwieństwie do innych dzieci, które chodzą razem z nim do przedszkola), bo jego mózg niewłaściwie interpretuje informacje płynące z receptorów wzrokowych i receptorów ruchu, czy może są inne powody takiego specyficznego zachowania chłopca.Integracja sensoryczna jest procesem, który możemy badać i oceniać na ile dezorganizuje nasze zachowanie, jeśli przebiega nieprawidłowo.              

      

Aktualności

Poradnia Sensum Mobile - nowy film


więcej...

Nowa strona Sensum Mobile

Została uruchomiona nowa strona poradni Sensum Mobile - Centrum Procesów Sensorycznych. Serdecznie zapraszam do odwiedzin: procesysensoryczne.pl

Książka z ćwiczeniami integracji sensorycznej

"Trenuj mózg poprzez ruch" to wyjątkowa pozycja na polskim rynku. Przedstawione ćwiczenia nie tyko są szczegółowo opisane, ale książka zawiera profesjonalne wskazania, czemu mają służyć i co można osiągnąć stosując je. Opis każdego z ćwiczeń zawiera też propozycje ich modyfikacji, co skutkuje tym, że z 236 proponowanych ćwiczeń uzyskujemy ich, co najmniej 500.

więcej...

Ogłoszenie

Sensum Mobile otwiera nową siedzibę i zatrudni logopedę z uprawnieniami do prowadzenia treningu słuchowego metodą Tomatisa / sprzęt cyfrowy/, terapeutów integracji sensorycznej. Możliwość pracy na umowę zlecenie lub umowę o pracę. Doskonałe warunki pracy i możliwość bezpłatnego udziału w wielu szkoleniach.

Zgłoszenia /CV/ proszę przesyłać na adres mailowy sensum-mobile@wp.pl


Książka o integracji sensorycznej

Oddajemy do rąk czytelników pierwsze w Polsce tak obszerne opracowanie tematyki integracji sensorycznej. Autor publikacji przedstawia nie tylko założenia teoretyczne metody integracji sensorycznej ale daje również praktyczne wskazówki dotyczące badania dzieci i prowadzenia terapii integracji sensorycznej   

więcej...

Staże w Sensum Mobile

W Sensum Mobile już od ośmiu lat odbywają się staże diagnostyczne. Każdego roku kilku terapeutów /max.10/ poznaje teoretyczne i praktyczne tajniki badania dzieci w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej.

Więcej...

 O dyspraksjiSale terapii integracji sensorycznej w Sensum Mobile

Terapia integracji sensorycznej wymaga sal wyposażonych w specjalistyczny, bezpieczny sprzęt. Sensum Mobile słynie z doskonale wyposażonych sal terapeutycznych. Mamy najnowszy dostępny na polskim rynku sprzęt terapeutyczny. Doskonale wykształceni terapeuci pracujący pod opieką terapeuty z największym doświadczeniem w terapii integracji sensorycznej w Polsce  - Zbigniewem Przyrowskim, prowadzą terapię w bogato wyposażonych salach. Odpowiednio wyposażone sale zapewniają optymalne warunki do terapii i rozwoju kreatywności dziecka. Nie ryzykuj wysyłając dziecko do jakiegokolwiek terapeuty, do jakiejkolwiek sali terapeutycznej. My mamy doświadczenie. Działamy nieprzerwanie od 1995 roku. Zobacz zdjęcia