Integracja Sensoryczna,terapia integracji sensorycznej , diagnoza integracji sensorycznej, treningi słuchowe, Tomatis, Johansen
Get Adobe Flash player

Zaplanowanie i przeprowadzenie terapii kończącej się sukcesem wymaga postawienia właściwej diagnozy. Odpowiednie metody badawcze powinny ułatwić nam zidentyfikowanie najbardziej podstawowych przyczyn niewłaściwego funkcjonowania dziecka. Dr J. Ayres i jej współpracownicy opracowali odpowiednie metody badawcze, pozwalające na identyfikacje zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Diagnoza ma nie tylko stwierdzić zaburzenia integracji sensorycznej,  powinna ponadto wskazać na typ zaburzeń. Proces diagnozy, to nie tylko bezpośrednie badanie dziecka ale również dokładna analiza wyników zawarta w szczegółowym raporcie z badań opisującym typ zaburzeń integracji sensorycznej w relacji do zgłaszanych przez rodziców i obserwowanych przez terapeutę problemów dziecka. J. Ayres często podkreślała wartość diagnozy różnicującej. Taka diagnoza musi opierać się na szczegółowych badaniach dziecka z użyciem kwestionariuszy, obserwacji klinicznej i testów.

 

 

Początkiem każdej diagnozy jest wywiad z rodzicami dziecka. Wywiad z rodzicami to jedno z głównych źródeł /poza wynikami wcześniejszych badań/ informacji o dotychczasowym rozwoju dziecka . Odrębnym polem informacji niezbędnych do zdiagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej jest rozwój sensomotoryczny. Najlepszym środkiem do uzyskania informacji w tym zakresie są kwestionariusze. Pierwszy w Polsce Kwestionariusz został stworzony w 1995 roku przez Z. Przyrowskiego. Dziś jest w powszechnym użytku terapeutów. Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego zawiera kilkadziesiąt pytań i klucz, na podstawie którego można opracować wyniki badania.

Dalej terapeuta przeprowadza szereg prób klinicznych w oparciu o które ocenia szereg wskaźników: zaburzeń posturalnych /napięcie mięśni, równowagę, kokontrakcję, integracje odruchów, funkcje okoruchowe i inne/,wrażliwości sensorycznej,planowania motorycznego i innych. Badania są przeprowadzane w oparciu o standardy klinicznej obserwacji między innymi zawarte w podręczniku do obserwacji klinicznej Zbigniewa Przyrowskiego. Ostatnim bardzo ważnym elementem badan jest przeprowadzenie szeregu testów z południowokalifornijskiej baterii testów dr J. Ayres. Testy pozwalają rozpoznać naturę zaburzeń procesów sensorycznych i powiązać je z obserwowanym zachowaniem dziecka.

Po przeprowadzeniu badań terapeuta przeprowadza analizę wyników badań i stawia diagnozę. Diagnoza to nie tylko rozpoznanie czy dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej ale jakiego rodzaju zaburzenia i w jaki sposób wpływają one na jego problemy z uczeniem i zachowaniem.

Końcowym elementem jest spotkanie z rodzicami podczas którego terapeuta omawia wyniki badań. Rodzice otrzymują pisemny raport  którym zawiera wyniki badań, program terapii i wskazówki dla rodziców /ćwiczenia/.

 

001skanuj0001 (3)-large

skanuj0002b-large

Aktualności

Poradnia Sensum Mobile - nowy film


więcej...

Nowa strona Sensum Mobile

Została uruchomiona nowa strona poradni Sensum Mobile - Centrum Procesów Sensorycznych. Serdecznie zapraszam do odwiedzin: procesysensoryczne.pl

Książka z ćwiczeniami integracji sensorycznej

"Trenuj mózg poprzez ruch" to wyjątkowa pozycja na polskim rynku. Przedstawione ćwiczenia nie tyko są szczegółowo opisane, ale książka zawiera profesjonalne wskazania, czemu mają służyć i co można osiągnąć stosując je. Opis każdego z ćwiczeń zawiera też propozycje ich modyfikacji, co skutkuje tym, że z 236 proponowanych ćwiczeń uzyskujemy ich, co najmniej 500.

więcej...

Ogłoszenie

Sensum Mobile otwiera nową siedzibę i zatrudni logopedę z uprawnieniami do prowadzenia treningu słuchowego metodą Tomatisa / sprzęt cyfrowy/, terapeutów integracji sensorycznej. Możliwość pracy na umowę zlecenie lub umowę o pracę. Doskonałe warunki pracy i możliwość bezpłatnego udziału w wielu szkoleniach.

Zgłoszenia /CV/ proszę przesyłać na adres mailowy sensum-mobile@wp.pl


Książka o integracji sensorycznej

Oddajemy do rąk czytelników pierwsze w Polsce tak obszerne opracowanie tematyki integracji sensorycznej. Autor publikacji przedstawia nie tylko założenia teoretyczne metody integracji sensorycznej ale daje również praktyczne wskazówki dotyczące badania dzieci i prowadzenia terapii integracji sensorycznej   

więcej...

Staże w Sensum Mobile

W Sensum Mobile już od ośmiu lat odbywają się staże diagnostyczne. Każdego roku kilku terapeutów /max.10/ poznaje teoretyczne i praktyczne tajniki badania dzieci w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej.

Więcej...

 O dyspraksjiSale terapii integracji sensorycznej w Sensum Mobile

Terapia integracji sensorycznej wymaga sal wyposażonych w specjalistyczny, bezpieczny sprzęt. Sensum Mobile słynie z doskonale wyposażonych sal terapeutycznych. Mamy najnowszy dostępny na polskim rynku sprzęt terapeutyczny. Doskonale wykształceni terapeuci pracujący pod opieką terapeuty z największym doświadczeniem w terapii integracji sensorycznej w Polsce  - Zbigniewem Przyrowskim, prowadzą terapię w bogato wyposażonych salach. Odpowiednio wyposażone sale zapewniają optymalne warunki do terapii i rozwoju kreatywności dziecka. Nie ryzykuj wysyłając dziecko do jakiegokolwiek terapeuty, do jakiejkolwiek sali terapeutycznej. My mamy doświadczenie. Działamy nieprzerwanie od 1995 roku. Zobacz zdjęcia