Integracja Sensoryczna,terapia integracji sensorycznej , diagnoza integracji sensorycznej, treningi słuchowe, Tomatis, Johansen
Get Adobe Flash player

Diagnoza integracji sensorycznej to skomplikowany proces obserwacji swobodnego zachowania dziecka, wywiadu z rodzicami, klinicznej obserwacji, zastosowania odpowiednich testów i wreszcie analizy wyników. W zależności od doświadczenia terapeuty trwa nawet do trzech godzin najczęściej w godzinnych sesjach. Po zebraniu danych terapeuta przystępuje do analizy wyników. Analiza wyników musi doprowadzić do postawienia różnicującej diagnozy to jest rozpoznania właściwego rodzaju charakterystycznych zaburzeń dla konkretnego dziecka i nie wystarczy tu często spotykane ogólnikowe stwierdzenie, że dziecko ma zaburzenia integracji bodźców przedsionkowych, proprioceptywnych czy dotykowych. Konieczne jest określenie /nazwanie/ rodzaju zaburzeń. Idąc do lekarza oczekujemy, że nie tylko powie nam iż jesteśmy chorzy ale przede wszystkim na co jesteśmy chorzy bo od tego zależy proces leczenia, przepisane leki. W terapii integracji sensorycznej jest podobnie,  najpierw należy określić właściwy typ zaburzeń integracji sensorycznej  i ich wpływ na funkcjonowanie, a  następnie ustalić program terapii.

Aby terapia integracji przynosiła oczekiwane, sprawdzalne efekty nie może być zbiorem przypadkowych ćwiczeń – zabaw z dzieckiem na sali ale przemyślanym kontrolowanym zespołem ćwiczeń postrzeganych przez dziecko jako zabawa. Budowa takiego programy działań może jedynie wynikać z diagnozy różnicującej. Z określonym  typem zaburzeń związane są właściwe procedury i ćwiczenia. O zaburzeniu mówimy jeśli podczas diagnozy zaobserwujemy pewien charakterystyczny dla określonego typu zaburzenia zbiór nietypowych reakcji na określone bodźce sensoryczne. To może sklasyfikować i zaobserwować tylko doświadczony terapeuta integracji sensorycznej. Badanie kończy się określeniem rodzaju zaburzeń integracji sensorycznej i napisaniem szczegółowego raportu /orzeczenia/ przekazywanego rodzicom. Raport w formie pisemnej powinien obejmować :

– wyszczególnione użyte w badaniu narzędzia

– wymienioną przyczynę badania dziecka w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej również inne wcześniejsze rozpoznania

– szczegółowy opis wyników poszczególnych prób klinicznych i testów z odniesieniem do  procesów sensorycznych

– podsumowanie obejmujące wzajemne powiązania stwierdzonych zaburzeń i zgłaszanych przez rodziców problemów w zachowaniu dziecka /np. problemów w koncentracji uwagi, trudności w nauce czytania, nadwrażliwości sensorycznej, problemów z zasypianiem i innymi/

-wnioski obejmujące zalecenia do terapii i ewentualnych dodatkowych konsultacji u innych specjalistów

– program terapii opierający się na wynikach badań

– ćwiczenia domowe /dieta sensoryczna/

Wyniki badania powinny być omówione z rodzicami. Powinien być przedstawiony również program terapii, zalecenia do domu i instruktaż ćwiczeń domowych. Program terapii  znajdujący się w raporcie musi obejmować kierunki terapii i przykłady zasadniczych ćwiczeń tak by w sytuacji ewentualnej zmiany terapeuty można było w sposób konsekwentny kontynuować terapię dziecka. Zestaw domowych ćwiczeń jest zestawem prostych zadań do wykonywania w oznaczonej ilości w ciągu dnia i tygodnia. Jeśli jest taka potrzeba przeprowadzamy instruktaż zalecanych ćwiczeń. 

                                                                                                                        Zbigniew Przyrowski

Aktualności

Poradnia Sensum Mobile - nowy film


więcej...

Nowa strona Sensum Mobile

Została uruchomiona nowa strona poradni Sensum Mobile - Centrum Procesów Sensorycznych. Serdecznie zapraszam do odwiedzin: procesysensoryczne.pl

Książka z ćwiczeniami integracji sensorycznej

"Trenuj mózg poprzez ruch" to wyjątkowa pozycja na polskim rynku. Przedstawione ćwiczenia nie tyko są szczegółowo opisane, ale książka zawiera profesjonalne wskazania, czemu mają służyć i co można osiągnąć stosując je. Opis każdego z ćwiczeń zawiera też propozycje ich modyfikacji, co skutkuje tym, że z 236 proponowanych ćwiczeń uzyskujemy ich, co najmniej 500.

więcej...

Ogłoszenie

Sensum Mobile otwiera nową siedzibę i zatrudni logopedę z uprawnieniami do prowadzenia treningu słuchowego metodą Tomatisa / sprzęt cyfrowy/, terapeutów integracji sensorycznej. Możliwość pracy na umowę zlecenie lub umowę o pracę. Doskonałe warunki pracy i możliwość bezpłatnego udziału w wielu szkoleniach.

Zgłoszenia /CV/ proszę przesyłać na adres mailowy sensum-mobile@wp.pl


Książka o integracji sensorycznej

Oddajemy do rąk czytelników pierwsze w Polsce tak obszerne opracowanie tematyki integracji sensorycznej. Autor publikacji przedstawia nie tylko założenia teoretyczne metody integracji sensorycznej ale daje również praktyczne wskazówki dotyczące badania dzieci i prowadzenia terapii integracji sensorycznej   

więcej...

Staże w Sensum Mobile

W Sensum Mobile już od ośmiu lat odbywają się staże diagnostyczne. Każdego roku kilku terapeutów /max.10/ poznaje teoretyczne i praktyczne tajniki badania dzieci w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej.

Więcej...

 O dyspraksjiSale terapii integracji sensorycznej w Sensum Mobile

Terapia integracji sensorycznej wymaga sal wyposażonych w specjalistyczny, bezpieczny sprzęt. Sensum Mobile słynie z doskonale wyposażonych sal terapeutycznych. Mamy najnowszy dostępny na polskim rynku sprzęt terapeutyczny. Doskonale wykształceni terapeuci pracujący pod opieką terapeuty z największym doświadczeniem w terapii integracji sensorycznej w Polsce  - Zbigniewem Przyrowskim, prowadzą terapię w bogato wyposażonych salach. Odpowiednio wyposażone sale zapewniają optymalne warunki do terapii i rozwoju kreatywności dziecka. Nie ryzykuj wysyłając dziecko do jakiegokolwiek terapeuty, do jakiejkolwiek sali terapeutycznej. My mamy doświadczenie. Działamy nieprzerwanie od 1995 roku. Zobacz zdjęcia